خدمات مشاوره و آموزش سامیکس

​​​مجموعه دوره های آموزشی سامیکس بر اساس نیاز شما قابل مناسب سازی است.

دوره های مربوط به مدیریت پروژه- Microsoft Project و Project Server
سامیکس آموزش هایی در زمینه مها​رت های نرم افزاری مدیریت پروژه- Microsoft Project و Project Server- دوره هایی را ارائه می دهد که مناسب برای سطوح مختلف کاربران و نسخه های مختلف 2010 و 2013 می باشد.
در مورد دوره های مدیریت پروژه سامیکس بیشتر بدانید:مجموعه دوره های آموزشی SharePoint
دوره های آموزشی شیرپوینتی سامیکس مجموعه متنوعی از انتخاب برای یادگیری را از کاربری ساده سایت های شیرپوینتی گرفته تا پیکره بندی و راهبری نصب شیرپوینت ، پیشنهاد می دهد. این دوره ها مناسب برای سطوح مختلف کاربران و نسخه های مختلف 2010 و 2013 می باشد.
همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان