samix-epmo.jpg
امروزه سازمانها و شرکت ها در سراسر دنیا به دنبال یافتن راه کارهایی به منظور ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه و همچنین نظم دهی هرچه بیشتر سازمان خود در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز هستند. این مهم فقط از طریق انجام فرآیندهای معمول مدیریت پروژه امکان پذیر است. 
بسیاری از سازمانها با استفاده از ایجاد و راه اندازی دفاتر مدیریت پروژه سعی در نظم دهی و شکل دهی هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه خود دارند. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیازها و ویژگی های سازمان از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب متدولوژی واحد مدیریت پروژه می باشد. اما بستگی به حیطه اختیار و ودامنه نفوذ فعالیت های دفتر مدیریت پروژه، زمینه های آموزش مدیریت پروژه، مشاوره و هدایت پروژه ها، ممیزی دوره ای نظام مدیریت پروژه، گزارش دهی، مدیریت سبد پروژه ها و در نهایت تلاش در جهت رشد و توسعه مدیریت پروژه سازمان از جمله ویژگی های مهم و کلیدی آن واحد می باشد.

با استفاده از خدمات مشاوره شرکت سامیکس در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه قادر خواهید بود مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید . همچنین می توانید کلیه برنامه های مورد نیاز، ابزار و متدلوژی دفتر مدیریت پروژه ، ساختار سازمانی و ... را با استفاده از تجارب موجود در سایر سازمانها و شرکت های موفق بومی سازی نمایید. نگاه شرکت  سامیکس به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی های مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کاملا فازی و با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه می باشد. در مراحل بعد حرکت به سمت مباحث پیچیده تر مدیریت پروژه بر اساس مدل های تعالی بلوغ خواهد بود.

download.jpg 
​بخشی از گامهای طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل می باشد:
  • طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه ( به منظور استفاده حداکثر از توانایی های آن در سازمان)
  • طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت های دفتر مدیریت پروژه 
  • آسیب شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکلات جاری مدیریت پروژه 
  •    تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه 
  •    تدوین برنامه و سند استراتژی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه 
  •    برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه 
  •    استقرار و شروع فعالیت های رسمی دفتر مدیریت پروژه

 12.gifهمین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان