​​​​​مدیریت جلسات مبتنی بر شیرپوینت​
 
سازماندهی شدن و به روز نگه داشتن اطلاعات جلسات سازمان اغلب وظیفه دشواری است.  سیستم نرم افزاری مدیریت جلسات سامیکس مبتنی بر شیرپوینت، رویکرد یکپارچه ای برای برگزاری بهتر جلسات، کنترل و مدیریت وقایع مربوط به یک جلسه و تصمیم گیری سریع تر فراهم می کند. این سیستم  جلسات را مطابق با برنامه ای که تنظیم کرده اید سازماندهی کرده و همه افراد را مطلع نگه می دارد.
 برنامه ریزی برای یک جلسه: تنظیم زمان و مکان جلسه بااستفاده از outlook یا SharePoint، دعوت از شرکت کنندگان، مشخص کردن شرکت کنندگان اصلی و شرکت کنندگان مدعو، تعریف نقش مدعوین جلسه (سازمان دهنده، مدعو، منشی جلسه و ...)، برنامه ریزی مجدد آگاه سازها، پیگیری پاسخ شرکت کنندگان، تعریف دستور جلسه، جمع آوری مواردی که در طی جلسه مورد نیاز خواهند بود.
تسهیل جلسه: تایید حضور شرکت کنندگان، دنبال کردن دستور جلسه، ارائه موارد مورد نیاز، ثبت تصمیمات، پیگیری آیتم های اقداماتی که در جلسه مشخص شده اند.
پیگیری های بعد از جلسه: ایجاد و انتشار موارد بعد از جلسه مانند صورت جلسه ها با فیلدهای سفارشی، تهیه و مدیریت گردش کار تایید صورت جلسه و اقدامات گردش کار.
انعطاف پذیری در پیاده سازی این راهکار به شدت مورد تاکید قرار گرفته است تا همه وظایف قبل، هنگام و بعد از جلسات را کاملا مدیریت شده و حتی در صورت لزوم ویژگی های مطلوب و سفارشی مشتری نیز به آن اضافه شوند.
ویژگی های کلی سیستم
 •     مدیریت کاربران
 •     مدیریت جلسات در سطح سازمان
 •     انعطاف پذیری در اعمال مناسب سازی ها
 •     کاربر پسند
 •     تعداد کاربر نامحدود
 •     سطح بالای امنیت
 •     حذف کاغذ از سیستم های جلسات
 •     تحت وب
 •     ارائه به صورت میزبانی تحت وب و یا لایسنس
 •     مدیریت چرخه حیات جلسه و وظیفه ها
 •     پشتیبانی از طریق سامانه امور مشتریان سامیکس
 •     آموزش حضوری و تحت وب
 •     مبتنی بر شیرپوینت
  
تصمیمات سازمانتان ارزشمند هستند.... آنها را کجا ثبت می کنید؟
تا زمانی که مستندسازی تصمیم گیری های جلسه صورت نگیرد، تصمیمات اجرایی نخواهند شد​ 

 معرفی کوتاه سامانه مدیریت جلسات سامیکس :

معرفی کوتاه سامانه مدیریت جلسات سامیکس :
 
 
 
 

جهت کار با دمو تعاملی سامانه مدیریت جلسات کلیک کنید!

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان