1397/11/16 15:04 غ.و
یکپارچگی ERP Dynamics NAV با فروشگاه‌های اینترنتی مبتنی بر Magento
1397/11/13 17:38 غ.و
ERP هوشمند به کمک تکنیک‌های داده کاوی
1397/11/08 14:55 غ.و
مدیریت ضایعات در راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)
1397/11/06 14:42 غ.و
LS Retail افزونه ای برای خرده فروشی در ERP Dynamics NAV
1397/11/01 15:33 غ.و
چگونه بفهمیم چه زمانی پیاده سازی یک نرم افزار ERP در کسب و کار توجیه پذیر و مقرون به صرفه است