نمایشگر شکل

 ویرایشگر محتوا ‭[1]‬

1395/10/25 14:22 غ.و
چرا مایکروسافت داینامیکس نویژن، ERPای برای همه ی کسب و کارها است؟

​مایکروسافت داینامیکس نویژن ERP ای است که تقریبا برای همه نوع کسب و کاری مناسب است. سرعت، انعطاف پذیری، کاربری آسان و امکانات ارتباطی آن قابلیت هایی هستند که یکی از بهترین نرم افزارهای ERP برای کسب و کارهای کوچک و متوسط را به بهترین شکل توصیف می کند. دلیلی که بطور کلی NAV نسبت به دیگر نرم افزارها ترجیح داده می شود این است که تقریبا همه ی صنایع و همه نوع کسب و کار را در زمینه های مالی، بودجه ریزی، فروش، خرید، کنترل موجودی، مدیریت پروژه، منابع انسانی، خدمات، ساخت و تولید، هوش تجاری و غیره پوشش می دهد. همچنین انواع مقررات قانونی را پوشش می دهد.

SAMIX_ERPComp_7.jpg

  1. 1. مایکروسافت داینامیکس نویژن به سود ده تر بودن کسب و کار کمک می کند. NAV کمک می کند تا با سرعت بیشتری به نیازهای بازار پاسخ داده شود و در نتیجه درآمد را افزایش می دهد. NAV کمک می کند منابع و زمان ارزشمند ذخیره شده و در نتیجه هزینه ها کاهش یابد و انجام فعالیت های تکراری را به حداقل می رساند. شرکت ها از قابلیت های پیشرفته آن برای تحلیل های بازار، مشتریان، هزینه و ابعاد دیگر کسب و کارشان استفاده می کنند.
  2. 2. مدیریت رشد و تغییرات برای شرکت ها ساده تر شده و با چالش های پیش رو در مسیر کارآفرینی شان بصورت موفقیت آمیزی مواجه می شوند و مزیت رقابتی در مقابل رقبایشان به دست خواهند آورد. هر تغییری که پیش آید با تلاش اندکی با آن سازگار خواهند شد. کسب و کارها در مرحله رشدشان با تعداد زیادی متغیر مواجه هستند، NAV در این مرحله گذار به آنها کمک خواهد کرد.
  3. 3. همه ی داده های مرتبط کسب و کار در یک محل ذخیره می شوند. قابلیت های مایکروسافت نویژن، 70 تا 80 درصد نیازهای کسب و کار را پوشش می دهد. NAV راهکاری است که چندین واحد پولی را پوشش می دهد، فلذا از این نظر نقطه قوتی برای شرکت هایی با فعالیت بین المللی می باشد. از نقطه نظر استانداردسازی و تسریع فرایندهای کسب و کار، NAV بهترین راهکار ممکن است، چرا که با استفاده از آن فرایندهای کسب و کار یکپارچه شده و درجات بسیار بالاتری از اتوماسیون را در استقرار آن مشاهده خواهید کرد.

​همه ی این مزایا NAV را تبدیل به یک راهکار ERP برای همه ی انواع کسب و کار می کند. ویرایشگر محتوا ‭[2]‬

 خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 0bf6c09e-289e-3072-3eaf-837efce0b57b.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 0bf6c09e-289e-3072-3eaf-837efce0b57b.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)