نمایشگر شکل

 ویرایشگر محتوا ‭[1]‬

1397/09/26 15:28 غ.و
مدیریت هزینه در ERP داینامیکس NAV

 

 

مدیریت هزینه در داینامیکس NAV  به درک عوامل هزینه‌ای یک کسب و کار کمک می‌کند. طراحی اطلاعات هزینه‌ای شامل آنالیزهای زیر است.

  1. انواع هزینه
  2. محل هزینه
  3. محل پرداخت هزینه

اجزا اصلی مدیریت هزینه در داینامیکس

 

  • نوع هزینه، مرکز هزینه، موضوع هزینه
  • ثبت های ورودی و ثبت های روزانه هزینه
  • تخصیص هزینه‌ها
  • بودجه هزینه
  • گزارشات هزینه

 

نمودار زیر مسیر مدیریت هزینه را نشان می‌دهد

 hazine.jpg

 نوع هزینه، مرکز هزینه و موضوع هزینه

    این موارد را جهت آنالیز تعریف و طراحی می‌کنیم تا مسیر موضوع هزینه تا محل پرداخت را ردیابی کنیم. مانند جنرال لدجر (لیست حساب معین و تفضیل ) می‌توانیم نمودار و یا جدول هزینه‌ها را طراحی کنیم. مراکز هزینه (Cost Center ) شامل مراکزی می‌شوند که درآمد و هزینه برای آنها حساب می‌شود مانند یک دپارتمان یا دفتر مرکزی و... که  نسبت به دایمنسیون مراکز هزینه- طراحی ریز و دقیق‌تری دارند که می‌توان این طراحی چارت را از لیست حساب‌ها گرفت و یا طراحی جدیدی بر اساس نیاز انجام داد. در لیست حساب‌های تفضیل با استفاده از دایمنسیون و مرکز هزینه، ردیابی هزینه فقط تا یک مرحله انجام می‌گیرد. ولی در چارت هزینه‌ای برای ردیابی و گزارش‌گیری و تخصیص دقیق هزینه‌ها سطوح بیشتری تعریف می‌گردد

 

   موضوع هزینه‌ها می‌توانند محصولات یا گروه محصولات و یا خدمات باشند و این موضوع‌های هزینه کالا و یا خدمات قابل ارایه‌ای هستند که هزینه‌ها را جذب می‌کنند.

 

   می توان مراکز هزینه را به یک دپارتمان متصل کرد و موضوع هزینه را به یک پروژه. در عین حال می‌توان مرکز و موضوع هزینه را به هر دیمانسیونی که مد نظر است متصل کرد و محدودیتی در این حوزه وجود ندارد

 

. ورودی‌های هزینه و دفاتر هزینه

   هزینه‌های عملیاتی می‌توانند از دفتر کل به دفتر هزینه انجام شوند این کار می‌تواند به صورت اتوماتیک و پیشفرض باشد و یا به صورت سر جمع و دستی انجام پذیرد. در دفتر هزینه می‌توان هزینه‌هایی را به صورت مستقیم ثبت کرد که به صورت مستقیم از دفتر کل منشا نمی‌گیرند برای مثال می‌توانید یک هزینه عملیاتی درون سازمانی را به هزینه‌ها اختصاص دهید

تخصیص هزینه ها

 تخصیص، درآمد ها و هزینه ها را بین نوع هزینه، مراکز هزینه و موضوع هزینه جابه جا می‌کند هزینه‌های سربار ابتدا در مراکز هزینه ثبت می‌شوند و در نهایت به موضوع هزینه اختصاص می‌یابند. برای مثال یک واحد فروش هزینه‌های عمومی دارد که چندین محصول را همزمان می‌فروشد. این هزینه‌ها در نهایت به هر کدام از محصولات اختصاص می‌یابد.

هر تخصیص شامل یک مبدا و یک یا چندین هدف است که می‌توان با ضریب‌های از پیش تعیین شده و یا الگوریتم‌های پیش فرض سیستم، این هزینه‌ها را تخصیص داد.

بودجه بندی هزینه

    به تعداد نامحدودی می‌توان بودجه‌بندی هزینه ساخت این بودجه‌بندی‌ها را می‌توان در دفاتر بودجه کل کپی کرد و برعکس.

گزارش گیری هزینه

   اکثر گزارش‌های هزینه بر اساس ورودی‌های ثبث شده است که می‌توان با استفاده از فیلترها و روش‌های مرتب‌سازی گزارش مطلوب را استخراج کرد. می‌توان روش توزیع هزینه‌ها را ردیابی کرد و در نهایت برای گزارش‌ها نمایه‌های استاندارد ساخت تا در صفحه میز کار قابل نمایش باشد.

 

 ویرایشگر محتوا ‭[2]‬

 خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: b870b79e-48b5-3072-3eaf-843c0ab293f0.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: b870b79e-48b5-3072-3eaf-843c0ab293f0.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)