​​​​
ابزاری حرفه ای برای مدیریت حرفه​ ای پروژه ها

راهکار مدیریت پروژه سازمانی EPM سامیکس با استفاده از متدولوژی مدیریت پروژه و پورتفولیوی مایکروسافت Microsoft PPM  و با بهره گیری از استاندارد و فرم های تعریف شده PMBOKراهکاری جامع، قدرتمند، و انعطاف پذیر برای مدیریت پروژه سازمانی ارائه می دهد.

تجربه علمی و اجرایی سامیکس در حوزه های زیر به شما کمک می کند:

تکنولوژی:

مشاوره:

  • پیاده سازی سایت های پروژه منطبق با استاندارد PMBOK​
  • برنامه ریزی موارد کسب و کار و تحقق منافع
  • تحلیل کارشناس​ی عملکرد مدیریت پورتفولیو و پروژه و برنامه فعلی تان و توسعه استراتژی ها جهت تحقق توانمندی های آینده.
  • توصیه و راهنمایی بر اساس بهترین تجارب
  • تعریف فرایند و استراتژی
  • تعریف شاخص های ارزیابی
خدمات:

  • آموزش و پشتیبانی از مدیریت و کارکنان در مورد وفادار ماندن به فرایندها و استفاده موثر از ابزارهای پیاده سازی شده
  • آموزش و پشتیبانی مدیران و ادمین های IT و توسعه دهندگان نرم افزاری در مورد نگهداری و به روزرسانی تکنولوژی
  • خدمات حرفه ای و راهکارهای آماده​
همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان