استراتژی ERP

استقرار و پیاده سازی پروژه ERP در یک سازمان چگونه است؟

در پروژه‌های استقرار و پیاده‌سازی هر نرم‌افزار ERP، هر مرحله از پروژه باید طوری طراحی شود که اطمینان حاصل شود که یک مجموعه از خروجی‌های مرتبط برای تأیید و تصویب مدیران و تصمیم گیران ارائه می‌گردد که این خروجی‌ها پیش‌نیاز ادامه و ورود به مرحله بعد پروژه ERP خواهد بود. راه‌حل شرکت سامیکس برای پیاده‌سازی ERP خود، مدیریت پروژه پیاده‌سازی NAV Microsoft dynamics بر اساس متدولوژی Phased approach است که به عنوان راهکار استاندارد پیاده‌سازی این ERP توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردیده است. قبل از ورود به بحث مدل پیاده‌سازیERP  باید در نظر داشت که پروژه ERP با هر مدلی که انجام پذیرد، نتایج زیر در پایان استقرار ERP باید محقق گردد:

 • تهیه روش‌های کاری برای پشتیبانی پیاده‌سازی موفق راه‌حل ارائه شده
 • تهیه طرح‌های مدیریت پروژه، مدیریت تغییر سازمانی و تضمین کیفیت
 • ایجاد نقاط یکپارچگی بین سیستم‌های تکنیکال و سازمانی (فرایندی)
 • انجام فعالیت‌های آموزش مداوم جهت اطمینان از انتقال دانش
 • ایجاد پروسه‌های یکپارچگی و تحویل از تیم پروژه به سازمان پشتیبانی کننده

مدل پیاده‌سازی پروژه ERP:

ما در پیاده‌سازی ERP از مدل Phased approach برای پیاده‌سازی Microsoft dynamics NAV استفاده می‌کنیم. در این مدل هدف بجای پیاده‌سازی کل پروژه ERP، بر ماژول‌ها و اجزایی از این سیستم‌ها متمرکز است. ابتدا تیم راه‌اندازی سامیکس با مدیران ارشد باید برای اینکه چه ماژول‌هایی پیاده شوند به توافق برسند و در نهایت اقدام به راه‌اندازی کنند.

از آنجا که در عمل چنین اجزایی با سیستم‌های حسابداری و مالی بوده و در این بخش‌ها معمولاً تعداد محدودی از پرسنل کل سازمان فعالیت دارند، موفقیت پروژه در این بخش‌ها دلیلی قاطع بر موفقیت پروژه در سطح کل سازمان نخواهد بود. نهایتاً

پس از تکمیل و نهایی شدن این بخش‌ها سایر اجزای ERP نیز به ترتیب اولویت در سازمان پیاده‌سازی خواهند شد. از آن جا که سیستم‌های ERP دارای ویژگی‌های اصلی و اساسی یکپارچگی در سطح دیتابیس می‌باشند، در اکثر موارد اجرای مرحله‌ای می‌تواند مشکلاتی را برای تیم راه‌اندازی ایجاد نماید.

کارهای انجام گرفته در حین پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP

 • تهیه برنامه plan_(پروژه)
 • تأمین نیروی انسانی و آموزش تیم درگیر در پروژه با مفاهیم کلی و فازهای اجرایی یک پروژه ERP
 • شناخت و تحلیل وضع موجود کسب و کار
 • تهیه فهرست مقتضیات انجام پروژه و برنامه زمان بندی
 • برآورد منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه
 • امکان‌سنجی با توجه به موارد فوق
 • پیاده‌سازی IMPLEMENTION
 • پشتیبانی و نگهداری SUPPORT

پیشنهاد شرکت سامیکس جهت ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد و رویکرد به منظور تطبیق با نیازهای متغیر و در حال توسعه و حفظ موقعیت رقابتی مبتنی بر رویکردی یکپارچه و چهار جانبه است:

 1. استراتژی
 2. فرآیند
 3. نیروی انسانی
 4. زیرساخت (تکنولوژی)

تأثیر ابعاد چهارگانه در پیاده‌سازی راهکار ERP

استراتژی:

تعیین استراتژی مناسب برای پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار ERP و پیش‌بینی مراحل گذار به سیستم جدید باعث اطمینان صاحبان و مدیران ارشد شرکت از اینکه استراتژی لحاظ شده می‌تواند نیازهای سازمان را بر اساس ملاحظات موجود، استاندارهای مد نظر، خروجی‌های مطلوب و سایر نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی سازمان تأمین نماید می‌شود. در زیر به طور خلاصه الزامات تأثیرات این 4 عامل را بر می‌شماریم:

فرآیند:

 • برآورده ساختن نیازهای سازمان توسط فرآیندهای لحاظ شده در راه حل و تضمین خروجی‌های مورد انتظار
 • فراهم نمودن منابع مورد نیاز برای فرآیندهای جدید طراحی شده و یا بازنگری شده و لحاظ شده در راه حل ERP
 • فعالیت صاحبان فرآیند به‌عنوان نیروی متخصص در کنار تیم پروژه پیاده‌سازی ERP و تعیین نیازمندی‌های هر فرایند
 • مشارکت کاربران اصلی در آزمون پذیرش کاربر و آموزش دهی به کاربران نهایی و همچنین پشتیبانی کاربران پس از پیاده‌سازی

نیروی انسانی:

 • موارد لازم جهت اثربخشی انتقال به یک محیط جدید سیستمی و دستیابی به منافع مورد نظر
 • وجود نیروی انسانی توانمند و با قابلیت جهت انجام فرآیندها و فعالیت‌ها
 • درک نقش‌ها و مسئولیت‌ها توسط نیروی انسانی

زیرساخت (تکنولوژی):

 • پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راه حل تکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمان به منظور آماده‌سازی بستر لازم برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری از راه حل برنامه‌ریزی منابع سازمان توسط تیم سامیکس
 • فراهم نمودن منابع و امکانات لازم جهت تحقق این موارد
برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند