نمایشگر شکل

 ویرایشگر محتوا ‭[1]‬

1396/04/12 11:12 غ.م
ویژگی های جدید مایکروسافت پراجکت سرور 2016

به دنبال اعلان شرکت مایکروسافت مبنی بر ارائه ویژگی های جدید و هیجان انگیز پراجکت سرور 2016 ، در این مقاله دو نمونه از این ویژگی ها را معرفی خواهیم کرد : 

مدیریت منابع :

یکی از بزرگترین پیشرفت های آخرین نسخه Project Server و Project Online در قابلیت مدیریت منابع آن است. در سطوح بالا ، جهت تسهیل درخواست منابع، از گردش کار استفاده شده است. در این حالت یک مدیر پروژه می تواند به آسانی درخواستی به مدیر منابع و یا مدیریت تیم برای یک منبع خاص مانند " Business Analyst " ارسال نماید. مدیریت میانی درخواست های رسیده را بررسی کرده و منبع مربوطه را تخصیص داده و یا درخواست را رد می کند. 

Project-Server-2016-Online-Resource-Management-Engagement.png 

 Project-Server-2016-Online-Resource-Management-Proposal.png

Project_Server_2016_Online_Resource_Management_proposals_3.png 

علاوه بر این ، امکان دسترسی به نقشه Resource Heat وجود دارد که موجب میشود گلوگاه ها و فرصت های تخصیص کار اضافه برای افرادی که بیکار نشسته اند ، مشخص شود . 

Project_Server_2016_Online_Resource_Management_heatmap_4.png

چندین تایم لاین :

از زمان ارائه Project Professional 2010 ، کاربران به نمای تایم لاین دسترسی داشته اند که این امکان را میدهد تا نمای مختصر و مفیدی از برنامه زمانبندی پروژه ایجاد کرده و به وسیله Outlook یا PowePoint به اشتراک گذاشته یا خروجی بگیرند .

هم اکنون در Project Professional 2016  یا Project Pro for Office 365 می توان چندین تایم لاین ایجاد کرد که به عنوان نمونه در این موا​​​رد کاربرد خواهد داشت : تصور کنید که یک طرح واحد شامل چندین بسته کاری دارید که میخواهید به عنوان آیتم های جداگانه روی یک تایم لاین نشان دهید. همچنین ممکن است بخواهید نمایی ایجاد کنید که تایم لاین پروژه را در بالا و زیرپروژه ها را در پایین آن نمایش دهد.  ​

Project_Server_2016_Online_Multiple_Timelines_5-00000002.png


 ویرایشگر محتوا ‭[2]‬

 خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 7ff6c09e-e812-3072-3eaf-83b51d0c3af5.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 7ff6c09e-e812-3072-3eaf-83b51d0c3af5.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)