time-sheet-samix
سیستم مدیریت برگه های زمانی Time-Sheet این سامانه یک سیستم تحت وب بوده که بر بستر شیرپوینت سرور پیاده سازی شده و قابلیت اتصال به پراجکت سرور را دارا می باشد. از طریق این قابلیت کارکرد افراد شرکت/سازمان ر​وی فعالیت های تخصیص یافته به آنها در پروژه ها ثبت و از عملکرد افراد و گروه ها در پروژه ها گزارشگیری می شود. در واقع نوعی یکپارچه سازی بین سیستم مدیریت برگه های زمانی و مدیریت پروژه ها به وجود خواهد آمد و ارتباط گروه های کاری​ سازمان به صورتی مطلوب تامین خواهد شد که در نتیجه آن از دوباره کاری و بروز اشتباهات و مغایرت ها جلوگیری می گردد. این ماژول به عنوان زیرسیتمی از سامانه EPM و ناظر بر حوزه دانشی مدیریت زمان و منابع به عنوان ماژولی یکپارچه با سایر اجزای سامانه جامع مدیریت پروژه سازمانی عمل می کند. قابلیت های سیستم مدیریت برگه های زمانی Time-sheet دارا بودن گزارش های متنوع با امکان گزارشدهی بر روی منابع، پروژه ها، روزهای کاری، گزارشات عدم انطباق، گزارش مربوط به رویه های تایید: وجود گزارش های آماده ی قابل پرینت سیستم دارای گزارش های پر کاربرد مدیریتی قابل پرینت می باشد. این گزارشات عبارتند از: گزارش عملکرد ماهانه هر فرد. گزارش عملکرد ماهانه پروژه ها امکان تعریف نامحدود واحد سازمانی امکان تعریف نامحدود پروژه امکان تعریف مشخصات عمومی پروژه نظیر تاریخ شروع و پایان ، بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه از نظر زمان و هزینه، امکان تخصیص منابع مشخص به یک پروژه امکان تعریف وظایف ستادی امکان تعریف طبقه بندی وظایف امکان تعریف نامحدود وظیفه امکان تعریف نامحدود کاربر امکان نمایش ساعت ورود و خروج از کارت خوان PWkara و یا سیستم کارت ساعت زن مجازی امکان یکپارچگی با لیست های وظایف شیرپوینت امکان یکپارچگی با وظایف پراجکت سرور امکان تعریف جریان کاری تایید برگه های زمانی پویا امکان تعریف قواعد برای تایید برگه های زمانی قابلیت های غیر فنی امکان ارائه به صورت Hosting امکان استقرار بر روی سرورهای داخل سازمان پیاده سازی بر بستر شیرپوینت و امکان استفاده از قابلیت های شیرپوینت​

برای آشنایی بیشتر با این محصول دموی رایگان آن را دریافت کنید

سامانه مدیریت برگه زمانی سامیکس با بهره گیری از قابلیتهای Project Server و SharePoint Server به شما در مدیریت وظایف و زمان های کاری خودتان و تیم های کاری کمک می کند.
Share